Galenus Geneesmiddelenprijs 2008 voor Januavia®

Drie genomineerden kregen eerst een oorkonde uitgereikt. Het ging om Januvia (MSD), Lucentis (Novartis) en Torisel (Wyeth). Winnaar was uiteindelijk het product Januvia van Merck Sharp & Dohme. Minister van VWS, Ab Klink gaf de oorkonde en de medaille aan de winnaar (zie PatientCare juli/augustus).
 

 

DPP-4 remming

De werkzaamheid van Januvia (sitagliptine) bestaat uit remming van het DPP-4-enzym dat incretinehormonen afbreekt. Deze peptiden, die na de maaltijd de insulinesecretie verhogen en de glucagonsecretie verlagen, zijn hierdoor langer actief. Het middel lijkt veelbelovend bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. Studies toonden aan dat markers van insulineproducerende ß-cellen in de pancreas verbeterden. Vooral deze laatste bevinding is een intrigerend aspect van het potentieel van dit geneesmiddel. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of sitagliptine een gunstig effect heeft op het verloop van de ziekte en hiermee de economische en menselijke last van diabetes kan verminderen. Sitagliptine wordt vooral gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen. Sitaglipine is een bèta-aminonozuur. Het molecuul bevat een asymmetrisch koolstofatoom en komt dus in een d- en een l-isomeer voor. Het viel de jury op dat in de documentatie dit feit wel vermeld wordt, maar dat het onduidelijk blijft welk isomeer wordt toegepast. Het is ook onvermeld in hoeverre de andere isomeer een verschillend profiel heeft van die welke nu is geïntroduceerd. De jury kwam volgens Timmerman tot de conclusie dat Januvia een interessant geneesmiddel is, waarvan het werkingsmechanisme van het actieve bestanddeel is gebaseerd op een innovatief principe. Het indicatiegebied, diabetes type 2 vraagt om effectieve, veilige therapieën.

 

Credo

De spreker van MSD, de heer Ypinga, dankte Timmerman voor de uitleg en nam de prijs in ontvangst van minister Ab Klink. Hij gaf in zijn dankwoord aan dat innovatie de enige weg naar succes is. ‘De Nederlandse divisie van MSD heeft een omzet van 996 miljoen (circa 80 procent in export). ‘Where patients come first’, blijft een belangrijk credo voor MSD. Daarbij richten zij zich op grote problemen zoals diabetes, maar ook op weesgeneesmiddelen zoals voor de behandeling van rivierblindheid, waarvoor het enige geneesmiddel in Haarlem wordt gemaakt. Het fijne aan een middel als Januvia is volgens Ypinga, naast een effectieve glucoseverlaging, de verbetering in kwaliteit van leven en in het algemeen geen gewichtstoename.