Galenus Geneesmiddelenprijs 2010 voor Nplate®

Op maandag 12 juli jl. werd de Galenus Geneesmiddelenprijs 2010 toegekend aan het product Nplate van Amgen B.V. De prijs werd dit jaar door dr. A. Rinnooy Kan, kroonlid en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), uitgereikt in CORPUS te Oegstgeest. Het was de achttiende editie van dit evenement, dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Stichting Galenusprijs Nederland. Hoofdsponsors van de Galenusprijzen zijn Van Zuiden Communications B.V. en de KNMP.
 
 Prof. dr. H. Timmerman, drs. T. Drinkenburg en dr. A. Rinnooy Kan  (foto: Bart Versteeg)

Uit de zeven producten die kandidaat waren voor de Galenus Geneesmiddelenprijs 2010, werden drie middelen genomineerd: Kuvan, Mozobil en Nplate. De keuze is uiteindelijk gevallen op het weesgeneesmiddel Nplate® (romiplostim), een middel tegen chronische immuun trombocytopenische purpura (ITP).Nplate stimuleert de groei en uitrijping van megakarocyten, resulterend in bloedplaatjesproductie. Het is geïndiceerd voor volwassenen met chronische immuun trombocytopenische purpura (ITP) die splenectomie hebben ondergaan en refractair zijn op andere behandelingen (zoals corticosteroïden en immunoglobuline). Het kan tevens worden overwogen als tweedelijnsbehandeling bij volwassen ITP-patiënten waarbij splenectomie is gecontra-indiceerd. Het is de eerste in een nieuwe klasse trombopoëtinereceptor (c-mpl)-agonisten (klik hier voor het juryrapport).
 
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, kroonlid reikte de prijs uit aan drs. T. Drinkenburg van het bedrijf Amgen B.V. In zijn betoog brak hij een lans voor innovatie. Zeker met een nieuw kabinet in aantocht is een goed kennis- en innovatiebeleid cruciaal. “Kennis moet als breedteterrein vrijgesteld worden van bezuinigingen, om adequate ondersteuning te kunnen krijgen”, aldus Rinnooy Kan. Onverdeelde aandacht voor kennis heeft volgens hem de komende jaren prioriteit. “Helaas is dat het minst vanzelfsprekend.” De SER-voorzitter ontkrachtte de gedachte dat innovatie alleen het ontwikkelen van geheel nieuwe producten of diensten betreft. “Innovatie is ook datgene wat je al doet, nóg beter doen.” Daarvoor is nodig dat bedrijven continu zoeken naar verbetering, niet tevreden zijn maar ongeduldig, en deze gevoelens onafgebroken vertalen. “Het succes van innovatie is namelijk niet vanzelfsprekend,” zo hield Rinnooy Kan de zaal voor. Dat geldt ook voor de aandacht die innovatie van de politiek krijgt. “Toch zitten daar de mensen die er voor moeten zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn.”
 
De overige Galenus Geneesmiddelenprijs 2010-kandidaten waren: het weesgeneesmiddel Kuvan® (sapropterinedichloride)  van Merck Serono B.V. is een synthetische vorm van 6R-BH4, een enzymcofactor die het enzym fenylalaninehydroxylase stimuleert fenylalanine te metaboliseren. Het is het eerste en enige geïndiceerde geneesmiddel voor de behandeling van hyperfenylalaninemie. Mozobil® (plerixafor) van Genzyme Nederland is een bicyclaamderivaat, een selectieve reversibele antagonist van de CXCR4-chemokinereceptor, dat de binding van het verwante ligand SDF-1a (CXCL112) blokkeert. Het is, in combinatie met G-CSF, geïndiceerd voor het stimuleren van de mobilisatie van hemapoëtische stamcellen naar het perifere bloed, om deze te verzamelen en vervolgens te gebruiken voor autologe transplantatie bij patiënten met een lymfoom of multipel myeloom. Pandemrix® van GSK is een vaccin tegen influenza A (H1N1) met AS03-adjuvans. Door dit adjuvans wordt de immuunrespons na vaccinatie verbeterd, kan de hoeveelheid benodigd antigeen per vaccinatie worden verlaagd en is kruisbescherming gevonden tegen varianten van het virus. De RebiSmartTM is ’s werelds eerste elektronische auto-injector voor de toediening van een behandeling (Rebif®) voor multiple sclerose. De RebiSmart vergroot het gebruiksgemak en het injectiecomfort en geeft inzicht in het medicijngebruik. Dit kan mogelijk leiden tot een betere therapietrouw en, op de lange termijn, vertraging van de ziekteprogressie. RoActemra® (tocilizumab) van Merck Serono B.V is de eerste IL-6-receptor (IL-6R)-remmer voor de behandeling van reumatoïde artritis. Door binding aan zowel de celgebonden als de vrij in het bloed voorkomende IL-6R wordt het signaal van de ontstekingsmediator IL-6 geremd. Deze biologic heeft aangetoond in monotherapie op standaardcriteria effectiever te zijn dan de huidige standaardbehandeling met methotrexaat, met een grotere kans op het bereiken van remissie. Stelara® (ustekinumab) Janssen-Cilag B.V. is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe groep biologicals bij psoriasis. In tegenstelling tot de bestaande biologics, de TNF-remmers, blokkeert ustekinumab niet de activiteit van TNF-a, maar die van twee interleukines, IL-12 en -23. Ook kent Stelara een groter toedieningsgemak (subcutaan eens per 12 weken subcutaan) dan de TNF-remmers (poliklinisch infuus eens in de acht weken, of subcutaan één- of tweemaal per week of iedere twee weken). Ustekinumab is geregistreerd voor behandeling van patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis.