Galenus Geneesmiddelenprijs 2011 voor Arzerra®Op maandag 27 juni jl. werd de Galenus Geneesmiddelenprijs 2011 toegekend aan het product Arzerra van GlaxoSmithKline B.V. De prijs werd dit jaar door VWS-minister drs. E.I. Schippers, uitgereikt in CORPUS te Oegstgeest. Het was de 19e editie van dit evenement, georganiseerd door de Stichting Galenusprijs Nederland. Hoofdsponsors van de Galenusprijzen zijn Van Zuiden Communications B.V., Nefarma en ZonMw.


Prof. dr. H. Timmerman, drs. R. van Olden van GSK B.V. en VWS-minister E.I. Schippers (foto: Bart Versteeg)

Uitreiking door minister Edith Schippers
Voordat de winnaar van de Galenus Geneesmiddelenprijs 2011 bekend werd gemaakt, richtte drs. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zich tot de zaal. Met de woorden ‘Zonder vernieuwing staat Nederland stil’ besprak ze de noodzaak voor een maatschappelijk klimaat dat ruimte geeft om na te denken en te ontwikkelen. Maar ook de noodzaak tot kostenbeperking kwam aan bod, waarbij de minister de aangekondigde bezuinigingen in de zorg verdedigde. ‘Men ziet enkel wat er wordt geschrapt uit het basispakket, maar niet dat het pakket continu wordt uitgebreid. Het eerste gaat onder veel protest, het laatste vrijwel geruisloos.’ Bovendien bevatten de kabinetsplannen ook een aantal maatregelen om innovatie te stimuleren. Voorbeelden hiervan die Schippers noemde zijn de voorwaardelijke toelating van nieuwe middelen tot het basispakket en de aandacht voor life sciences als één van de topprioriteitsgebieden. ‘Ik wil dat de zorg voor iedereen betaalbaar, toegankelijk èn up-to-date is’, aldus de minister. Tot slot benadrukte Schippers de noodzaak om nieuwe geneesmiddelen te blijven ontwikkelen. In het bijzonder noemde zij hierbij de lege pijplijn op dit moment wat betreft nieuwe antibiotica. ‘Het ontwikkelen is aan u!’

Uit de vier producten die kandidaat waren voor de Galenus Geneesmiddelenprijs 2011, werden twee middelen genomineerd: Arzerra® en Iressa®. De keuze is uiteindelijk gevallen op Arzerra. Arzerra is een geneesmiddel dat kan worden ingezet bij de ernstige aandoening Chronische Lymfatische Leukemie (CLL). Er bestaan twee vormen van chronische leukemie, myeloïde en lymfatische leukemie. Bij 95% van de gevallen van de lymfatische vorm spelen de B-cellen van het bloed een cruciale rol. Door de ziekte ontstaan afwijkende vormen van de B-cellen. Door woekering van de afwijkende vorm komen de normale bloedcellen in verdrukking. Bovendien kunnen de abnormale cellen in andere organen infiltreren. De ziekte leidt in veel gevallen tot de dood van de patiënt. Arzerra heeft van zowel de EMA als de FDA bij een interim-analyse van het klinisch onderzoek in een vroeg stadium een weesgeneesmiddelregistratie gekregen op basis van effectiviteit en vanwege de “unmet medical need” waarin dit product voorziet. 

 

 

 

De overige Galenus Geneesmiddelenprijs 2011-kandidaten waren:
Instanyl® (intranasaal fentanylcitraat) van Nycomed B.V., een nieuwe intranasale toedieningsvorm van fentanyl tegen doorbraakpijn bij kanker. Begin 2010 heeft Nycomed BV Instanyl geïntroduceerd. Deze intranasale toediening van fentanyl tegen doorbraakpijn bij kanker vult een duidelijke ’unmet medical need’ in. Instanyl is een voorbeeld van een geneesmiddel waarmee een betekenisvolle gezondheidswinst wordt behaald door het toepassen van innovatie op een reeds langer bekende en vertrouwde stof. Door de eenvoudige toediening krijgt de patiënt in een zeer moeilijke levensfase weer zelf een stuk controle terug.
Iressa® (gefitinib) van AstraZeneca B.V. , geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker en mutaties in het EGFR-gen. Longkankercellen met een mutatie in deze receptor zijn voor deling en groei afhankelijk van stimulatie van deze receptor. Door bij patiënten met een EGFR-mutatie in de tumor deze receptor te blokkeren wordt tumorgroei geremd. Patiënten met een mutatie kunnen met een specifieke test gediagnosticeerd worden. Hierdoor kan van tevoren met grote zekerheid (ca 90%) worden vastgesteld of een patiënt gaat responderen op Iressa.
Valdoxan® (agomelatine ) van Servier B.V., een volledig nieuw antidepressivum en is de eerste van een nieuwe generatie antidepressiva dat werkt via het herstel van een verstoord circadiaan ritme. Het innovatieve werkingsmechanisme resulteert in een effectief antidepressivum vrij van de meeste bekende bijwerkingen van antidepressiva Dit is van groot belang voor patiënt en behandelaar omdat tenminste 40% van de depressieve patiënten voortijdig stopt met de behandeling vanwege deze bijwerkingen. Deze combinatie van productkenmerken maakt Valdoxan een betekenisvolle innovatie voor de 800.000 patiënten in Nederland die lijden aan een depressie.