Galenus Researchprijs 2009
 

Op woensdag 10 juni jl. werd de Galenus Researchprijs 2009 toegekend aan dr. R.M. Schiffelers van de Universiteit Utrecht. De prijs werd uitgereikt door prof. dr. J.C. Stoof in CORPUS te Oegstgeest.


Prof. dr. J.C. Stoof, dr. R.M. Schiffelers en prof. dr. H. Timmerman  (foto: Bart Versteeg)

Het promotieonderzoek van dr. Schiffelers naar lang circulerende nanodeeltjes had belangrijke klinische consequenties voor de behandeling van bacteriële infectiehaarden die niet reageren op antibiotica. Na zijn promotie werkte hij als postdoc op een door KWF gefinancierd project binnen de afdeling Pharmaceutics van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences. Hij onderzocht daar tumorangiogenese, en liet daarmee als eerste zien dat siRNA verpakt in nanodeeltjes in staat is na systematische toediening een remming te geven van de angiogenese en de tumor zelf. Momenteel werkt hij als universitair hoofddocent (assistent professor) en doet hij nog altijd onderzoek naar toepassingen van nanodeeltjes. Recentelijk heeft hij daarbij laten zien dat eenvoudige ontstekingsremmers zoals glucocorticoïden verpakt in nanodeeltjes, de tumorgroei kan remmen. Deze bevinding opent een weg naar nieuwe behandelingen van mensen met kanker. Hij kreeg hiervoor onder andere de prestigieuze VIDI-beurs van NWO. De jury verwoordde het als volgt: ‘Het onderzoek dat Schiffelers verricht, is van hoog wetenschappelijk niveau en het belang voor de verbetering van de farmacotherapie bij de behandeling van tumoren lijdt geen twijfel.’

Dr. Schiffelers heeft meer dan vijftig peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en acht boekhoofdstukken op zijn naam staan. Tevens heeft hij zes patenten op uitvindingen. De Galenus Researchprijs wordt dit jaar voor het eerst toegekend aan een onderzoeker die als ‘farmaceut’ kan worden omschreven. Bij dit onderzoek staat de vormgeving van een potentieel geneesmiddel centraal; een onderdeel van de farmaceutische wetenschappen dat buitengewoon essentieel is voor het succes van therapeutica en soms wat minder aandacht lijkt te krijgen dan andere onderdelen. Met de toekenning van de prijs aan dr. Schiffelers, onderstreept de jury dan ook het belang van zijn vakgebied.